Home Đồ chơi & Quà tặng Thú cảnh peru mỹ 2k6

Gà lai peru 75 mỹ 25, 11th cự mạnh. Peru mỹ bo đá khỏi bàn, ae thích ghé nhà xổ xẹt thoải mái. Gà ở Sa Đéc.

Thông tin liên hệ: Hải - Điện thoại: 0919464048

Xin vui lòng đăng nhập để gửi bình luận